Harjoittelu

Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy ammattitaitoa edistävää harjoittelua vähintään 30 opintopistettä. Harjoittelu on työpaikalla tapahtuvaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla on ennalta määrättyjä oppimistavoitteita. Harjoittelupaikalla opiskelija työskentelee, mutta samalla tutkii ja kehittää työtään sekä rakentaa persoonallista ammattitaitoaan.

Harjoittelusta lisää verkkosivuillamme

Rikostaustaotteen tarkistaminen humanistisen ja kasvatusalan opinnoissa:

Ammattikorkeakoululla on  oikeus pyytää opiskelijaa toimittamaan rikostaustaote silloin, kun opintoihin kuuluu tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti nuorten ja lasten kanssa työskentelyä. Rikosrekisterilaki (770/1993) 6 §:n 3 momentti.

Rikostaustaote voidaan pyytää ammattikorkeakoululain 1.1.2012 voimaan tulleiden säännösten mukaan opiskelijoilta, jotka ovat aloittaneet opintonsa lain voimaan tulon jälkeen. Humakissa lainsäädäntö koskee Tulkki (AMK) ja Yhteisöpedagogi (AMK) –opiskelijoita. Ammattikorkeakoulu voi alaikäisten henkilökohtaisen koskemattomuuden suojelutarpeen pohjalta peruuttaa näissä opinnoissa opiskelijan opiskeluoikeuden.

Toimintaohje Rikostaustaotteen tarkistus

  • No labels