Ohjeet oikaisumenettelystä koskien opiskelijavalintaa, opiskeluoikeuden menettämistä, opintosuoritusten arviointia ja muita ammattikorkeakoulun hallintopäätöksiä.

  • No labels