Humakin opiskelijat saavat Terveydenhuoltolain mukaisesti opiskelupaikkakunnaltaan tarvitsemansa kunnalliset opiskeluterveydenhuoltopalvelut. Opiskeluterveydenhuoltoon Humakissa ovat oikeutettuja kaikki tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat opiskelijat (myös monimuoto- ja YAMK-opiskelijat).

Opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on edistää opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalveluja (sairaan- ja terveydenhoito, hammashoito, mielenterveys). Opiskeluterveydenhuollon tehtäviin kuuluu myös opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä opiskelijan tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai -hoitoon ohjaaminen. Terveydenhoitajat toimivat yhdyshenkilöinä kunnallisen terveydenhuollon suuntaan.

 


 

 

  • No labels