Lomakkeisto

Tilaa Humakin virallinen opintorekisteriote ja/tai opiskelutodistus

Liikenneyhtiöiden opiskelija-alennuslomakkeet

Saat liikenneyhtiöiden opiskelija-alennuslomakkeen oman toimipisteesi opintosihteeriltä, tai voit halutessasi tulostaa lomakkeen itse.

Harjoitteluun liittyvät lomakkeet

Hyväksilukeminen

JOO-opiskeluun liittyvät lomakkeet

Kehityskeskustelulomakkeet

Kieliopinnoista ja kielitaitovaatimuksista vapauttaminen

KV lomakkeet

Opinnäytetyöhön liittyvät lomakkeet

Opinto-oikeuteen liittyvät lomakkeet

Opintotukeen liittyvät lomakkeet

 • Seuraavat lomakkeet ovat saatavissa Kelan sivuilta osoitteesta http://www.kela.fi/lomakkeet→ Opiskelijat
  • OT2 Opintotukihakemus; korkeakoulut
  • OTm Opintotuen olosuhdemuutosilmoitus (Olosuhteiden muutokset, lisätuen hakeminen, tuen peruminen ja palauttaminen sekä muut tietomuutokset)
  • OT8 T-lomake: (Selvitys asumisesta. Todistus asumisesta opintotuen asumislisän hakemista varten)
 • Selvitys säännönmukaisen opiskeluajan ylittävälle ajalle
  • Käyttötarkoitus: Selvitys toimitetaan oman kampuksen kautta opintotukilautakunnalle. Opiskelija tekee selvityksen opintojen viivästymisestä sekä suunnitelman jäljelläolevien opintojen suorittamisesta. HUOM: lomaketta käytetään ainostaan silloin, kun tuen hakijalta vaaditaan opintotukipäätöstä varten lausunto.

 • Vahvistus tutkintoon kuuluvasta ulkomaan suoritusjaksosta

Tutkintotodistuspyyntö

Työelämä ja TKI


 

Muut lomakkeet

 

 • No labels