Opintoihin liittyvien todistusten tilaus

Liikenneyhtiöiden opiskelija-alennuslomakkeet

Liikenneyhtiöiden ja mm. TE-toimiston todistuksissa on opiskelijan itse täytettävä osuus, joten niiden tilaukset tulee tehdä osoitteesta opintotoimisto@humak.fi (täytä ensin oma osuutesi ja toimita esitetäytetty lomake opintotoimiston sähköpostiin). 

Harjoitteluun liittyvät lomakkeet

Hyväksilukeminen - AHOT

  • Aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen tehdään AHOT-menettelyn kautta

Työn opinnollistaminen

Kehityskeskustelulomakkeet / Development discussion forms

Kehityskeskustelulomakkeen täyttämisen jälkeen, saat antamaasi sähköpostiin muokkauslinkin vastauksiisi (viestin lähettäjänä on Google Forms). Älä poista sähköpostia, lomake käydään läpi henkilökohtaisessa kehityskeskustelussa ja samalla katsotaan HEKSin opintojen ajoitus sekä edistyminen. Mikäli olet kadottanut muokkauslinkin, saat tarvittaessa koosteen vastauksistasi HEKS-valmentajaltasi. Kehityskeskustelulomaketta täytetään vuosittain ja voit myös seurata vastauksistasi omaa ammatillista kehittymistäsi.   

After completing the Development Discussion form, you will receive an edit link to the email you submitted (the message is sent by Google Forms). Do not delete the email. In your personal development discussion, your answers will be reviewed, and the timing and progress of your PDP studies checked. If you have lost your edit link, you can ask for a summary of your answers from your PDP coach if necessary. The form is filled in yearly during your studies. It is also a way for you to monitor your own professional development via your answers.

Kieliopintoihin liittyvät lomakkeet

KV lomakkeet

Opinnäytetyöhön liittyvät lomakkeet

Opinto-oikeuteen liittyvät lomakkeet

Opintotukeen liittyvät lomakkeet

Tutkintotodistushakemus

Työelämä ja TKIMuut

  • Kulukorvaukset
    • Joissakin tilanteissa opiskelija voi olla oikeutettu saamaan rahallista korvausta oppilaitokselta. Näistä tilanteista on aina sovittava etukäteen oppilaitoksen kanssa. Vain kuitilliset kulut korvataan ja niitä haetaan erillisen M2 ohjelman kautta. Lisätietoa lehtorilta jonka kanssa sovittu korvauksista.
  • Matkalasku (km-korvaus, verollinen)
    • Käyttötarkoitus: Opiskelijaille korvattava km-korvaus joka on ennakolta sovittu, esim. markkinointimatkojen tai ryhmäytymismatkojen korvaus. Korvausta haetaan M2 ohjelman kautta. Lisätietoa lehtorilta jonka kanssa on sovittu korvauksista.