Ateriatukikortti

Korkeakouluopiskelijat ovat oikeutettuja alennukseen aterian hinnasta ruokaillessaan ravintoloissa, jotka ovat ateriatuen piirissä. Ateriatuki maksetaan ravintolan pitäjälle, joka vähentää ateriatuen opiskelijalounaan hinnasta. Opiskelija saa ateriatuen ostamaansa ateriaan esittämällä voimassa olevan opiskelijakortin (SYL/SAMOK-kortin) tai Tuudosta löytyvän opiskelijatunnisteen.

Opintojen rahoitus


Opiskelijahyvinvointi

  • Tietoa opiskelijahyvinvoinnista, opiskelijoiden vaikuttavuudesta ja terveydenhuollosta voit lukea näiltä wiki-sivuilta

Opiskelijatodistus

  • Mikäli tarvitset ennen ensimmäistä lähiopetusta esim. vahvistuksen TE-keskuksen todistukseen tai opiskelijatodistuksen, lähetä sähköpostia osoitteeseen: opintotoimisto@humak.fi.
  • TEM-lomake-ohje: täytä itse ensin perustietosi ja täytä lomake word-muodossa ja lähetä esitäyttämäsi lomake korkeakoululle täydennettäväksi. Esitäytetty lomake lähetetään opintotoimisto@humak.fi -osoitteeseen. Ilmoita sähköpostiviestissäsi mihin osoitteeseen haluat lähetettävän korkeakoulun täydentämän ja vahvistaman TEM-lomakkeesi.
  • Opintotuen hakemiseen et tarvitse erikseen opiskelijatodistusta. Kela saa opiskelupaikan vastaanottotiedot kotimaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista sekä yhteisvalinnassa mukana olevista ammatillisista oppilaitoksista ja lukioista. Jos opiskelet jossakin näistä, hae opintotukea vasta sitten, kun opiskelupaikkasi näkyy verkkohakemuksessa pohjatietona. Voit saada opintotukea aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta alkaen. Voit kuitenkin täydentää hakemustasi myöhemmin esimerkiksi liitteillä. (http://www.kela.fi/opintotuki-nain-haet)

  • Muistathan kertoa todistuspyynnössä minkälaisen todistuksen tarvitset, koko nimesi, syntymäaikasi, millä kampuksella ja missä koulutuksessa olet aloittamassa opintoja ja omat yhteystietosi.
  • Saadaksesi opiskelijatodistuksen sinun on tullut ottaa paikka vastaan ja ilmoittaa läsnäolotietosi lukuvuodelle 2020 - 2021.
  • Matkalippujen opiskelijatodistuksissa hakija täyttää yleensä hakemuksen alkuosan ja oppilaitos vahvistaa lomakkeen leimallaan. Voit myös käyttää opiskelijakunnan jäsenkorttia matkalippujen opiskelija-alennusta varten, joten kortti kannattaa tilata jo ennen opintojen alkua. Liity HUMAKOn jäseneksi HUMAKOn verkkosivuilla. VR:n ja Matkahuollon opiskelija-alennuksen saat myös Tuudo-sovelluksen opiskelijatunnisteella.


Opiskelu Humakissa

Keskeisiä opiskeluun liittyvä asioita:


Tutkinto-opiskelijat ja avoin AMK

Tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Humakin avoimen verkkokaupan kautta avoimen opintoihin eikä heitä merkitä avoimen AMK:n opiskelijoiksi. Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat toteutuksille Pepissä ilmoittautumisaikana. Poikkeuksena ovat kuitenkin ne poissaolevat tutkinto-opiskelijat, jotka haluavat edistää opintojaan. He voivat ostaa opintojaksoja avoimen AMK:n verkkokaupasta ja opinnot ovat tällöin maksullisia.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen eli AHOT

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tarkoittaa, että opiskelijalla on mahdollisuus hakea aiemmin hankitun osaamisen perusteella osaamisen tunnustamista ja saada siitä hyväksilukupäätös. Osaamisen tunnustamista voidaan hakea riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu.

AHOT-menettelyssä tehtyjen hyväksilukujen lisäksi opintojaksoja tai niiden osia voidaan korvata korkeakoulutasoisilla opinnoilla tai tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin voidaan sisällyttää sellaisia korkeakoulutasoisia opintoja, joille ei löydy vastaavuutta koulutusohjelman opetussuunnitelmassa. Korvaavuuksista päättää opintojaksosta vastaava lehtori ja vapaasti valittavien opintojen osalta opiskelijan ohjaava lehtori.

Yleisen hakukelpoisuuden tuottavista opinnoista ei voida korvata ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja.

Aiemmin hankittu osaaminen voidaan hyväksilukea joko korvaamalla opetussuunnitelmaan kuuluva opintojakso kokonaan tai osittain tai sisällyttämällä se tutkintoon vapaasti valittavina opintoina.  Opintojaksosta voidaan hyväksilukea vähintään puolet kuitenkin siten, että vain kokonaiset opintopistemäärät hyväksytään. Yli 10 opintopisteen laajuisissa opintojaksoissa pienin hyväksiluettava opintopistemäärä on 5 op.

Opiskelija hakee ennen Humakin opintojen alkamista hankkimansa osaamisen hyväksilukua ahot-menettelyssä opintojen alkuvaiheessa. Osaamisen tunnustamista haetaan opintojaksokohtaisesti.  Päätökset ahotoinnin kautta tehtävistä hyväksiluvuista tai niiden hylkäämisistä tekee opiskelijan valmentaja.

Osaamisen tulee vastata koulutuksen opetussuunnitelman osaamistavoitteita. Korvata voidaan korkeintaan 10 vuotta aikaisemmin suoritettuja opintoja. Kokonaisiin tutkintoihin tai opintokokonaisuuksiin sisältyvillä opinnoilla voidaan korvata opintosuorituksia silloinkin, kun tutkinnon suorittamisesta on kulunut yli 10 vuotta. Kun kyseessä ovat saman koulutuksen opinnot, jotka on suoritettu joko avoimessa ammattikorkeakoulussa tai toi­sessa ammattikorkeakoulussa, ne voidaan aikaisemmin suoritettuina tai tut­kintoa suoritettaessa korvata opiskelijalle täysimääräisinä. 

Ahoitoinnista ja koulutusyksikkökohtaista ohjeista kerrotaan tarkemmin heti opintojen alussa.

Tietohallinnon info

Voit hakea Humakin järjestelmien verkkotunnuksesi tunnistautumispalvelusta edellyttäen, että olet ottanut vastaan opiskelupaikan ja ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi.


Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Kirjoita käyttäjätunnus itsellesi ylös ja vaihda salasanasi.  Samalla hyväksyt Humakin tietojärjestelmien käyttösäännöt. Ota tunnuksesi mukaan opintojen ensimmäisenä päivänä.

Opiskelijan tietohallintopalvelusivut

Uudet opiskelijat saavat opintojensa alkaessa maksuttoman lisenssin Office 365 Pro Plussasta viiteen opiskelijan laitteeseen.  • No labels