Humakin kirjastojen käyttösäännöt

Humakin kirjaston ja tietopalvelun tehtävä

Humakin kirjastot tarjoavat asiakkaidensa käytettäväksi omat kokoelmansa, kirjastotilat sekä henkilökunnan asiantuntemuksen.

Humakin kirjastoihin on käyttöoikeus kaikilla ja aineistoa voi lainata lainaajaksi rekisteröitymisen jälkeen. Asiakkailla, jotka eivät ole Humakin tai ylläpitäjäopistojen opiskelijoita tai henkilökuntaa voi olla rajattuja käyttöoikeuksia esimerkiksi aineiston lainaamisessa. Kirjastossa  opastetaan tiedonlähteiden käytössä sekä järjestetään tarvittaessa kirjaston käytön opastusta.

Kirjaston peruspalvelut ovat maksuttomia.

Käyttösäännöt ovat voimassa kaikissa Humakin kirjastoissa. Käyttösäännöt ovat luettavissa Humakin wikissä. Yhteisten käyttösääntöjen lisäksi kullakin kirjastolla voi olla omia kirjaston käyttöön liittyviä ohjeita ja sääntöjä, jotka ovat nähtävissä kyseisessä kirjastossa.

Asiakkaaksi rekisteröityminen

Rekisteröityessään asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä ja ilmoitettava yhteystietonsa kirjastolle. Rekisteröityessään asiakas sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä. Asiakkaan on ilmoitettava asiakastietojensa (esim. nimi ja yhteystiedot) muutoksista kirjastoon. Asiakkaaksi voi rekisteröityä myös Tuudo-sovelluksen kautta.

Humakin kirjastolla ei ole omaa kirjastokorttia. Asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä kirjastokortiksi voidaan rekisteröidä jokin kirjaston hyväksymä viivakoodillinen kortti tai Tuudon kautta saatava kirjastokortti. Kirjastokortti on henkilökohtainen, ja asiakas on vastuussa sillä lainattavasta aineistosta.

Asiakkaaksi rekisteröityminen Tuudon kautta

Jos et ole ennestään Humakin kirjaston asiakas:

  • Uudet opiskelijat voivat rekisteröityä Humakin kirjaston asiakkaaksi käymättä kirjastossa. Siirry Tuudo sovelluksen kirjastosivulle → klikkaa painiketta “lisää kortti” → klikkaa painiketta “Minulla ei ole kirjastokorttia”→ täytä kaavakkeen tiedot ja paina lähetä.  Voit halutessasi liittää tiliisi myöhemmin myös fyysisen kortin lähimmässä Humakin kirjastossa. Ota mukaan kuvallinen henkilötodistus ja viivakoodillinen kortti, jonka haluat liittää tiliisi. Humakin kirjaston suosituksena on esim. toisen kirjaston kirjastokortti. 

Jos olet jo Humakin kirjaston asiakas:

  • Voit lisätä Humakin kirjastoon liittämäsi fyysisen kortin näkymään myös Tuudossa. Osalla vanhan kortin viivakoodi näkyy suoraan Tuudon kirjastonäkymän etusivulla. Jos kuitenkin etusivulla lukee “lisää kortti” niin klikkaa painiketta → klikkaa painiketta “minulla on jo kirjastokortti” → syötä vanhan kirjastokorttisi viivakoodin numero ja sille Humakin kirjastosta saatu pin-koodi.

Lisätietoa Tuudosta.

Kirjaston asiakasrekisteri

Humakin kirjastojen asiakasrekisterissä olevia tietoja käytetään ainoastaan lainausten valvontaan, eikä henkilö- tai lainaustietoja luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Asiakasrekisterin sekä kirjaston hakupalvelu Humak Finnan rekisteriselosteet ovat luettavissa internetissä. Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta lainaajarekisterissään (henkilötietolaki 523/1999, 13 §). Henkilötietolain mukaan asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu asiakasrekisteriin.

Lainaus

Laina-ajat vaihtelevat kirjastoittain ja aineistoittain. Laina-ajoista ilmoitetaan kampuskirjastoissa sekä kirjaston hakupalvelu Humak Finnassa. Kirjastoissa voi myös olla aineistoa, jota ei anneta kotilainaan.

Lainattu aineisto tulee palauttaa viimeistään eräpäivänä. Jos teoksesta ei ole varauksia, laina voidaan uusia Humak Finna -hakupalvelun kautta, sähköpostitse tai puhelimitse. Saman lainan voi uusia enintään kymmenen kertaa.

Lainassa olevaan aineistoon voi tehdä varauksia. Varauksia voi tehdä Humak Finnassa olevalla lomakkeella, sähköpostitse tai puhelimitse.

Erääntyneistä lainoista muistutetaan pääsääntöisesti sähköpostilla.

Asiakas on velvollinen korvaamaan lainaamastaan kadonneesta tai turmeltuneesta aineistosta aiheutuneen vahingon kirjastolle kirjaston esittämän laskun mukaan tai toimittamaan kirjastolle saman tai vastaavan aineiston. Aineisto on suositeltavaa palauttaa siihen kirjastoon, josta se on lainattu, mutta lainoja voi myös palauttaa muihin kirjastoihin.

Humak-lainat kirjastojen välillä

Humakin kampuskirjastot lähettävät sisäisen kaukolainauksen kautta toisilleen opiskelijoiden tai henkilökunnan tarvitsemaa aineistoa, jota ei ole näiden omassa kirjastossa tai alueen muissa kirjastoissa. Jos aineisto on käytettävissä elektronisena, ei painettua aineistoa postiteta toiseen kirjastoon. Humak-lainat ovat opiskelijoille ja henkilökunnalle maksuttomia ja lainatilaukset voi tehdä joko Humak Finnassa tai ottamalla yhteyttä omaan kirjastoon. Humak-lainoja lähetetään muihin Humakin kirjastoihin, mikäli omalla kampuksella ei tarvita kirjaa samaan aikaan. 

Kaukolainaus

Kaukolainana muista kirjastoista voidaan tilata aineistoa, jota ei löydy Humakin tai lähialueen kirjastosta. Kaukolainoista voidaan periä maksu lähettäjäkirjaston hinnaston mukaisesti. Kaukolainojen lähetyksestä muihin kirjastoihin voidaan periä maksu tilaavalta kirjastolta. Humakin kirjasto ei peri kaukolainamaksuja ammattikorkeakoulukirjastoilta.

Elektroniset aineistot

Elektronisessa muodossa oleva aineisto on käytettävissä Humakin verkossa olevilta koneilta. Etäkäyttö on mahdollista Humakin opiskelijoille ja henkilökunnalle Humak-käyttäjätunnuksilla Humak Finna -hakupalvelun kautta. Elektronisia aineistoja käytettäessä asiakkaan tulee noudattaa aineistojen käyttösopimusten määrittämiä käyttöehtoja sekä tekijänoikeuslakia.

Asiakkaiden käytössä olevat tilat

Kirjastojen mahdolliset luku- ja ryhmätyötilat sekä asiakaspäätteet ovat asiakkaiden käytettävissä kirjastokohtaisten aukioloaikojen ja käytäntöjen mukaan.

Muita ohjeita

Kirjasto ottaa mielellään vastaan kirjaston toimintaa ja palvelua koskevaa palautetta sekä hankintaehdotuksia.

Kirjasto voi ottaa myös lahjoituksena aineistoa kokoelmiinsa,  mikäli aineiston arvioidaan palvelevan kirjaston käyttäjiä. Lahjoituksista on aina sovittava etukäteen asianomaisen kirjaston kanssa.

Kirjasto ei vastaa asiakkaiden kirjastoon jättämästä omaisuudesta.

Kirjastosta lainattuun aineistoon ei saa tehdä merkintöjä eikä alleviivauksia. Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, jos lainattu aineisto vahingoittaa asiakkaan laitteita.  • No labels