Väyläopintojen kriteereissä on opintoja 1.-4. vuosikursseilta. Jos sinulla ei ole aiempaa opiskelutaustaa tai työkokemusta kulttuurituotannon alalta, kannattaa väyläopintoja valita pääosin 1. vuosikurssilta ja siirtyä sitten 2. vuosikurssin opintoihin. Avoimessa AMK:ssa ei tehdä hyväksilukuja, vaan ne tehdään vasta siinä vaiheessa, jos aloitat Humakissa tutkinto-opiskelijana. Jos sinulla kuitenkin sattuisi olemaan vankka työkokemus tai aikaisempia vastaavan tason opintoja esim. markkinoinnista, niin sinun ei välttämättä kannata valita Markkinointi 5 op -opintojaksoa, sillä voit saada sen hyväksiluetuksi myöhemmin.

Avoimen AMK:n verkkokaupassa on runsaasti 1. vuosikurssin opintoja, joten loput puuttuvat opinnot voi kerätä toiselta opintovuodelta oman mielenkiinnon mukaan. Tällöin, jos pääsee Humakiin tutkinto-opiskelijaksi, on vaivattomampaa aloittaa opinnot, kun pääosa 1. vuoden opinnoista on suoritettu ja opiskelija voi suorittaa vain puuttuvat opinnot 1. vuodelta ja 2. vuodelta. Väyläopiskelijat joutuvat siis hyppimään 1. ja 2. vuosikurssin opintojen välillä myös tutkinto-opiskelijaksi päästyään, kunnes 3. opintovuonna he ovat ”samalla viivalla” muiden kanssa.

Apuna opintojen suunnittelussa kannattaa käyttää kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakennetta ja opetussuunnitelmaa (2018-2024) sekä OPS:n toteuttamisen opintovuosisuunnitelmaa. Tarvittaessa ole yhteydessä kulttuurituotannon koulutuksen väyläohjaajaan.

Kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenne (OPS 2018-2024)
  • No labels