Opiskelijan työpöytä, ohjeet

TAMKin ohjevideot

Icon

Opiskelijan työpöydän toiminnoista on Tampereen amk:ssa tuotettu lyhyitä ohjevideoita. TAMKissa Opiskelijan työpöydästä käytetään nimitystä "Pakki". Näillä videoilla havainnollistetaan Pepin keskeisiä toiminnallisuuksia. HUOM: Humakin Pepissä osa käsitteistä on korvattu Humakin omilla käsitteillä, esim. HOPS on Humakissa muodossa HEKS (Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma). Muitakin eroja on, mutta pääpiirteissään ohjevideot soveltuvat myös Humakin opiskelijoiden käyttöön yleiskuvan saamiseksi.

TAMKin videoita suomeksi voit katsoa alla olevista linkeistä:

Videos in English (Tampere University of Applied Sciences)


 

Opiskelijan työpöydällä on pääsy useimmin käytettyihin toimintoihin kuvallisten painikkeiden kautta: HEKS, Suoritusote, Tilavaraukset, Tapaamisajat ja Lukkarikone. Työpöydän yläreunassa on Peppi-valikko, jossa ovat työpöydällä olevat toiminnot ja jotakin muita toimintoja. Tässä ohjeessa esitellään toiminnot Peppi-valikon mukaisesti.

Oikeassa yläkulmassa on oma nimesi, josta saat esille asetukset ja josta kirjaudut ulos Pepistä. Asetuksissa ilmoitat mm. yhteystietosi.

Näet opiskeluoikeutesi so. missä koulutuksissa sinulla on oikeus opiskella, voit vaihtaa käyttöliittymän kielen ja Asetukset-painikkeella pääset katsomaan opiskelu- ja henkilötietojasi. Mikäli sinulla on useampi opiskeluoikeus, niin valitse, minkä tietoja ja suorituksia haluat katsella.

 

Koulutukseen liittyviä tietoja voit vain katsella. Mikäli sinulla on useampi opiskeluoikeus voimassa, niin myös tässä voi vaihtaa koultuksen klikkaamalla sen nimeä (ei nuoli-kuvaketta). Voit muokata henkilötietoja, yhteystietoja, tietojen luovutuslupia, kertoa lähiomaisesi tiedot ja tallentaa halutessasi oman kuvasi.

 

1 HEKS

Henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman (HEKS) avulla suunnittelet ja aikataulutat opintosi, seuraat opintojensi etenemistä sekä keskustelet valmentajasi kanssa.

Ks. myös täydentävä ohje tästä.

 HEKSin suunnittelua ja aikatauluttamista varten on välilehdet: Tarkastelu, Opintojen valinta, Ajoitus, Jäsentelyt, Viestit, Ilmoittautumiset ja Ryhmän kuvaus. Sivun yläreunassa on lisäksi merkittynä, mitä opetussuunnitelmaa noudatat, mikä HEKSin versio on esillä, pudotuslista HEKSin valintaan, painikkeita HEKSin käsittelyyn opettajan kanssa. Kun valmentaja hyväksyy HEKSisi, niin sinulle muodostuu tässä tilanteessa aina myös HEKSistä luonnos-versio (draft), jota voit halutessasi muokata.

Sivun oikeassa reunassa on näkyvillä esillä olevan HEKSin status, yhteenvetotietoja opinnoista, viestejä HEKSiin tai sen opintojaksoihin liittyen opettajilta sekä huomioita ilmoittautumisista ja suorituksista. Lisäksi voit tulostaa opintosuoritusotteesi painikkeella Lataa opintosuoritusote (PDF).

1.1 Tarkastelu

1.2 Opintojen valinta

1.3 Ajoitus

1.4 Jäsentelyt

1.5 Viestit

1.6 Ilmoittautumiset

1.7 Ryhmän kuvaus

 

1.1 Tarkastelu-välilehti

Tarkastelu-välilehdellä on nähtävissä ajantasainen, rakenteinen HEKS. HEKS pohjautuu opiskeluoikeutesi oletusopetussuunnitelmaan.

HUOM: HumakProsta tuotujen opiskelijoiden HEKSissä näkyvät lähtökohtaisesti vain ne opintojaksot, joiden toteutuksille opiskelijalla on ollut ilmoittautuminen. Näin ollen HEKSistä puuttuvat opintojaksot tulee lisätä erikseen Opintojen valinta -välilehden kautta (tässä hyödynnetään tavittaessa vastaavuustaulukoita, jotka kertovat eri ops-versioiden välisistä vastaavuuksista).

 • Tarkastele opintojasi suurempina tai pienempinä kokonaisuuksina oheisessa kuvassa merkityillä kohteilla. Yksittäiset opintojaksot ovat esillä tai piilossa.
 • Infolaatikko: Klikkaa kysymysmerkkiä HEKS-rakenteen yläpuolella (ks. alapuolella oleva kuva). Saat näkyviin HEKSissä käytettävät symbolit:
  • Opintojakson pakollisuuden indikaattorit: värikäs neliö opintojaksorivin vasemmassa reunassa. Saat tiedon merkityksestä infolaatikon kautta tai viemällä hiiren neliön päälle.
   • HUOM HumakProsta tuotujen opiskelijoiden HEKSissä kaikki opinnot ovat teknisistä syistä johtuen merkitty pakollisiksi. Käänny tarvittessa henkilökunnan puoleen mikäli HEKSistä tulisi poistaa jokin opintojakso.
  • Opintojakson statuksen indikaattorit: Kuvake opintojakson nimen vasemmalla puolella. Saat tiedot kuvakkeen merkityksestä infolaatikon kautta tai viemällä hiiren kuvakkeen päälle  • Opintokokokonaisuuden sisällön tarkastelu
   • Klikkaa opintokokonaisuuden nimeä -> avautuu ikkuna, jossa on kuvattu opintokokonaisuuden tiedot (mikäli tiedot ovat saatavilla)
   • Sulje ikkuna oikean yläreunan rastista tai Peruuta-painikkeella
   • Opintojakson sisällön tarkastelu
    • Klikkaa opintojakson nimeä -> avautuu ikkuna, jossa on kuvattu opintojakson tiedot (mikäli tiedot ovat saatavilla)
    • Sulje ikkuna oikean yläreunan rastista tai Peruuta-painikkeella
  • Kokonaisuuteen valittujen opintojen laajuus suhteessa vaatimuksiin
   • Tarkastele suhdelukua opintokokonaisuuden kohdalla.
   • Oheisessa kuvassa 3 opintopistettä valittu, 15 pitää valita, ja 30 opintopistettä valittu ja 30 pitää valita.  • Statuslaatikko (sivun oikeassa reunassa): Tarkastele HEKSiin valittujen opintojen määrää suhteessa vaadittuu opintopistemäärään
  • Huomiot (sivun oikeassa reunassa): Tarkastele listaa viimeisimmistä suorituksista

  • Lähetä kommentoitavaksi -painike ikkunan oikeassa yläkulmassa (ks. kuva).
   • Toiminto liittyy HEKSin hyväksymisprosessiin. Voit pyytää valmentajalta kommentteja HEKSin jatkotyöstöön. 
    Täytä esille tulevan lomakkeen kentät, vastaanottajaksi oma valmentaja, viestin aihe ja sisältö kuten viesteissä yleensäkin:

   • Erityisen tärkeää: Muista allekirjoittaa viestisi. Viesti menee opettajan sähköpostiin, mutta viestin lähettäjää ei siinä ole.

  • Lähetä hyväksyttäväksi -painike ikkunan oikeassa yläkulmassa (ks. kuva).
   • Toiminto liittyy HEKSin hyväksymisprosessiin. Voit pyytää valmentajaa hyväksymään HEKSin. Tässäkin vastaaottajaksi kirjoitetaan valmentaja, viestin aihe ja sisältö kuten viesteissä yleensäkin ja allekirjoitus on tärkeä.

  • HEKSin hyväksymisestä
   • HEKSin hyväksyminen luo uuden HEKS-version, jota et enää voi muokata.
   • Hyväksytyn HEKSin pohjalta syntyy välittömästi luonnostilassa oleva HEKS (draft), jossa voit tarvittaessa tehdä HEKSin jatkotyöstöä.
   • HEKS-version voit valita Valitse HEKS-versio -pudotuslistasta.
  • Lisää merkintä. Tällä toiminnolla voit tehdä opintojaksoon liittyviä omia merkintöjä tai lähettää opintojaksoon liittyviä kysymyksiä valmentajalle.
   • Klikkaa opintokokonaisuuden tai opintojakson nimen perässä näkyvää + -merkkiä tai puhekupla-kuvaketta. Puhekupla on näkyvissä, mikäli merkintöjä on jo kirjattu.
   • + -merkistä tulee esille samanlainen lomake kuin HEKSin viestityksessä. Lomakkeen yläreunassa lukee, mitä opintojaksoa se koskee.
   • Vastaanottajaksi merkitään oma valmentaja tai opintojakson opettaja, jolloin viesti näkyy opettajan työpöydällä, sähköpostissa ja opiskelijan HEKSissä opettajan tarkastellessa sitä. Viestin aihe ja sisältö kuten viesteissä yleensäkin, muista allekirjoitus, jos lähetät myös opettajalle.
   • Jos et merkitse vastaanottajaa, niin merkintä näkyy vain sinulle.
   • Lisää merkintä tallentaa viestin HEKSiin ja lähettää sen opettajalle, jos hänet on merkitty vastaanottajaksi.
   • Valmentaja voi lähettää merkintöjä opiskelijalle. Opiskelija saa merkinnästä viestin sähköpostiinsa ja viesti generoi puhekuplan ko. opintojakson kohdalle.
   • Huomaa.
    • Merkintöjä, joita ei ole lähetetty opettajalle, ei tässä Pepin versiossa voida lainkaan poistaa.
    • Merkinnän, jonka olet lähettänyt opettajalle, voi opettaja poistaa. Poisto voi tapahtua myös vahingossa. Jos opettaja poistaa viestin opettajan työpöydältä, poistuu se myös sinun HEKSistäsi.
    • Keskustele valmentajasi kanssa Pepin viestien käytöstä, koska toiminto on hieman keskeneräinen tässä Pepin versiossa.
  • HEKS-tehtävien vastaanottaminen. Ks ohjeistus
  • Suodatusvalinnat (kts. alla oleva kuva).
   • Suodatusvalinnoilla rajataan, mitä opintoja HEKSillä halutaan tarkastella.   • Opinnon tyyppi: Valitse suodatuskriteeri opintojakson pakollisuuden mukaan
   • Opinnon status: Valitse suodatuskriteeri opintojaksojen statuksen mukaan
   • Ajoitus: Valitse suodatuskriteeri ajoituksen mukaan
   • Suodatusvalinnan mukaanottaminen merkitään Suodatusvalinnat-painikeen oikealle puolelle

1.2 Opintojen valinta -välilehti

 • Opintojen valinta -välilehdellä voit sisällyttää tai pois jättää HEKSistäsi valinnaisia ja vapaastivalittavia opintojasi. HEKSisi on muodostettu opetussuunnitelman pohjalta ja siinä mahdollisesti on kaikki opetussuunnitelman tarjoamat opinnot, joita kaikkia et tule opiskelemaan.
 • Opintojen sisällyttäminen ja pois jättäminen tehdään painikkeilla. Oletuksena kaikki on sisällytetty.

 • Kun jätät pois opintojakson HEKSistäsi, niin opintopisteiden laskenta Tarkastelu-välilehdellä tehdään automaattisesti. Voit myöhemmin sisällyttää opintojakson uudestaan.
 • Voit opiskella muuta kuin opetussuunnitelmassa esitettyjä opintojaksoja (tai HumakProsta HEKSiin tuotuja opintojaksoja) ja sisällyttää ne vapaasti valittaviin opintoihin. Klikkaa opintokokonaisuuden nimen perässä olevaa suurennuslasi-kuvaketta Lisää opintoja > esille tulee opintohaku-ikkuna.
  • Hae koulutuksia nimellä tai koodilla kirjoittamalla hakutermi Hae koulutuksia -tekstikenttään -> Klikkaa Hae
  • Voit rajata hakujoukkoa valitsemalla haluamasi rajaustekijät vasemmasta palstasta
  • Tarkastele opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia valitsemiesi rajaustekijöiden mukaisesti näkymässä.
  • Tarkastele yksittäistä opintojaksoa tai opintokokonaisuutta klikkaamalla opinnon nimeä
  • Valitse haluamasi opinnot hakukoriin klikkaamalla rivin päästä Lisää koriin
  • Tarkastele hakukoria klikkaamalla x opintoa valittu -linkkiä.
  • Voit poistaa yksittäisen opintojakson hakukorista klikkaamalla rastia opintojakson vasemmalla puolella.
  • Koko hakukorin voi tyhjentää klikkaamalla Tyhjennä kori
  • Vie hakukoriin valitsemasi opinnot HEKSiin klikkaamalla Vie valitut HEKSiin.
  • Mikäli opinnot menivät väärän opintokokonaisuuden alle, niin valmentajasi voi siirtää ne oikeaan paikkaan tai poistaa kokonaan.
  • Valmentajasi voi poistaa opintojaksoja lopullisesti HEKSistäsi.

Opintojaksojen vertailu

 • Opintojaksojen vertailua käytät, kun haluat tutkia opintojaksojen sisältöjä valintasi perustaksi.
 • Klikkaa Opintojen valinta -välilehteä.
 • Valitse opintojaksoja vertailuun klikkaamalla opintojakson kohdalla Lisää vertailuun -linkkiä:
 • Vertaile opintojaksoja -laatikosta poistat opintojakson vertailusta opintojakson nimen perässä olevalla rastilla.
 • Vertaile opintojaksoja -ikkunassa voit poistaa opintojakson hopsistasi klikkaamalla Poista valinta.
 • Sulje vertailu oikean yläkulman rastista tai Peruuta-linkillä.
 • Mikäli poistit opintojakson vahingossa ja haluat sen takaisin, niin voit sisällyttää sen uudestaan Vertaile opintojaksoja -ikkunassa klikkaamalla Valitse-painiketta.

1.3 Ajoitus

 • Ajoitus-välilehdellä suunnittelet opintojesi sijoittumista aika-akselille. Samalla voit varmistaa, että lukuvuoden aikana tulee opintoja vaadittu opintopistemäärä.
 • Opinnon ajoittaminen
  • Raahaa opintojakso aikajanalle haluamaasi kohtaan raahauspainikkeella:
  • Opinnon ajoituksen muuttaminen: Raahaa opintojakso aikajanalle haluamaasi kohtaan
  • Suoritettu opintojakso sijoittuu automaattisesti sille kohdalle, missä se on suoritettu eikä sen ajoitusta voi muuttaa.
  • Hyväksiluettu suoritus (korvaavuus tai sisällyttäminen) ajoittuu automaattisesti hyväksilukemispäivämäärän perusteella.
 • Ajoituksen poistaminen: Raahaa aikajanalla oleva opintojakso takaisin rakenteeseen
 • Kellosymbolia klikkaamalla rakenteeseen jäävät näkyville ne opintojaksot, joita ei ole ajoitettu.
  • Poista suodatus klikkaamalla Näytä kaikki
 • Tarkastele ajoituksia eri tarkkuustasoilla: Valitse Lukuvuodet / Lukukaudet / Periodit
 • Halutessasi voit ottaa myös kesäperioidit mukaan aikajanalle klikkaamalla Näytä kesäperiodit -painiketta.
 • Aikajanalla liikkuminen: Pyöritä hiiren vieritysrullaa haluamaasi suuntaan tai käytä vaakasuunnassa olevaan vierityspalkkia.

1.4 Jäsentelyt

 • Ohjeistetaan myöhemmin

1.5 Viestit

 • Viestit-välilehdellä voit tarkastella viestejä viestityypin mukaan valitsemalla Näytä kaikki / HEKS-tehtävät / HEKS-hyväksynnät / Merkinnät / Sopimukset
 • Voit vastata viesteihin myös tästä välilehdestä. Ota viesti esille klikkaamalla viestin otsikkoa.
 • Täytä kentät, muista kunnollinen allekirjoitus, jotta opettajasi tietää keneltä viesti on tullut.
 • Klikkaa Lähetä.

1.6 Ilmoittautumiset (toteutuksille)

 • Ilmoittautumiset-välilehdellä näet kaikki ilmoittautumisesi sekä ne opintojaksojen toteutukset, joille voit HEKSisi mukaan ilmoittautua.
 • Sivulla on kaksi ryhmää: Ilmoittautuminen käynnissä ja Ilmoittautumiset.
  • Ilmoittautumiset-ryhmässä ovat myös jo suorittamasi opintojaksot. Uusimmat ilmoittautumiset ovat ryhmän lopussa.
  • Mikäli et näe opintojaksototeutukselle ilmoittautumista, niin ota yhteyttä ko. opintojakson opettajaan / valmentajaasi / opintoasiainpalveluihin.
 • Ilmoittaudu toteutukselle klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta:


  • Mikäli toteutuksella on pienryhmiä, pienryhmiin ilmoittautumisvalinnat tulevat näkyviin ilmoittautumisen yhteydessä.
  • Voit myös perua ilmoittautumisesi ellei opettaja ole hyväksynyt ilmoittautumistasi. Mikäli sinulle on kirjattu merkintöjä toteutukselle, niin et voi perua ilmoittautumistasi.
 • Hae lisää toteutuksia, joissa ilmoittautumisaika on käynnissä klikkaamalla +Hae opintoja -painiketta
  • Kirjoita hakusana tekstikenttään ja paina Enter-näppäintä tai klikkaa Hae-painiketta.
  • Ilmoittaudu toteutukselle klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta
  • Opintojakso menee HEKSin ulkopuolisiin opintojaksoihin, josta valmentaja voi siirtää sen tarvitaessa muualle.
 • Ilmoittautumisen tilan näet opintojakson status-kuvakkeesta.

1.7 Ryhmän kuvaus

 • Ryhmän kuvaus -välilehdellä näet valmentajasi tekemät merkinnät otsikoiden Kuvaus, Työskentelytavat ja Kokoontumiset alla (mikäli merkintöjä on tehty).
 • Esillä ovat myös ryhmän muiden jäsenten nimet.

2 Suoritukset

 

Voit seurata opintojensi edistymistä hopsin lisäksi myös opintosuoritusten kautta. Voit tarkastella ja suodattaa opintosuorituksiasi eri kriteereillä. Suoritusotteelle pääset työpöydältä tai Peppi-valikosta Suoritukset > Suoritusote.

 • Oletuksena näytetään kaikki HEKSin mukaiset opinnot osasuorituksineen. Näytä osat / Piilota osat -painikkeilla voit piilottaa osatoteutukset ja ottaa ne taas esille.
 • Ikkunan oikeassa reunassa on kysymysmerkki, josta näet opintojaksojen vasemmalla puolella olevien symbolien merkityksen. • Suodata listaa -valinnoilla voit rajata näytettäviä opintojaksoja:
  • Ajoitukseen perustuen: lukuvuosi, lukukausi ja periodi.
  • Tilaan perustuen: Koko HEKS, suoritettu, suoritettu osittain, hylätty.
 • Kun valitset esitettäviä opintojaksoja suodattamalla, niin näytölle tulee teksti ‘Suodatus aktiivinen’.
 • Huutomerkki opintojakson nimen perässä kertoo, että opettaja on kirjoittanut sinulle viestin opintojakson suoritukseen liittyen. Vie hiiren osoitin merkin päälle ja näen viestin.

3 Kalenteri

3.1 Tilavaraukset

Tilavarauskalenterista näet opetustilojen, opintojaksototeutusten ja ryhmien varaukset sekä opettajien kalenterin opetustapahtumat. Opettajien kalenterit eivät ole ajantasalla, koska Peppi-kalenterissa on vain opetustapahtumat eikä esimerkiksi palaveriaikoja.

Opiskelijoilla ei ole oikeuksia tilojen varaamiseen.

3.2 Tapaamisajat

Ohjeistetaan myöhemmin

3.3 Lukkarikone

Lukkarikoneesta näet omien ilmoittautumisten perusteella muodostetun lukujärjestyksen (automaattinen lukujärjestys) tai voit tehdä erillisiä hakuja ja muodostaa oman lukujärjestyksen. Katso myös Lukkarikoneen ohjeet.

3.4 Asetukset

Asetukset-sivulla voit määritellä, haluatko järjestelmään syötettyjen toteutus- ja ryhmävarausten siirtyvän suoraan Outlook-kalenteriisi.

4 Opinnot

4.1 Läsnäoloilmoittautuminen

Opiskelijoiden ilmoittautuminen läsnä- ja poissaolevaksi lukukausille tehdään tämän toiminnon avulla. Tulevaisuudessa kaikkien opiskelijoiden ilmoittautuminen on mahdollista tehdä kansallisen OILI-palvelun kautta.

Vaiheittainen ohje

 • Valitse Opinnot -> Ilmoittautuminen
 • Valitse lukukausi
 • Valitse läsnä- tai poissaolo

HUOM: Toiminto on käytössä vain silloin, kun lukukausi-ilmoittautumisaika on meneillään.

4.2 Ilmoita valmistumishalukkuudesta

Valmistumiseen liittyviä asioita mm. valmistumispäivät on kerrottu täällä.

 

 

 • No labels