Opiskelijan työpöydän aloitusnäkymä


Opiskelijan työpöydällä on pääsy useimmin käytettyihin toimintoihin kuvallisten painikkeiden kautta: HEKS, Suoritusote, Tilavaraukset, Tapaamisajat ja Lukkarikone. Työpöydän yläreunassa on Peppi-valikko, jossa ovat työpöydällä olevat toiminnot ja jotakin muita toimintoja. Tässä ohjeessa esitellään toiminnot Peppi-valikon mukaisesti.

Oikeassa yläkulmassa on oma nimesi, josta saat esille asetukset ja josta kirjaudut ulos Pepistä. Asetuksissa ilmoitat mm. yhteystietosi.

Näet opiskeluoikeutesi so. missä koulutuksissa sinulla on oikeus opiskella, voit vaihtaa käyttöliittymän kielen ja Asetukset-painikkeella pääset katsomaan opiskelu- ja henkilötietojasi. Mikäli sinulla on useampi opiskeluoikeus, niin valitse, minkä tietoja ja suorituksia haluat katsella.


Koulutukseen liittyviä tietoja voit vain katsella. Mikäli sinulla on useampi opiskeluoikeus voimassa, niin myös tässä voi vaihtaa koultuksen klikkaamalla sen nimeä (ei nuoli-kuvaketta). Voit muokata henkilötietoja, yhteystietoja, tietojen luovutuslupia, kertoa lähiomaisesi tiedot ja tallentaa halutessasi oman kuvasi.


1 HEKS

Henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman (HEKS) avulla suunnittelet ja aikataulutat opintosi, seuraat opintojensi etenemistä sekä keskustelet valmentajasi kanssa.

Ks. myös täydentävä ohje tästä.

 HEKSin suunnittelua ja aikatauluttamista varten on välilehdet: Tarkastelu, Opintojen valinta, Ajoitus, Jäsentelyt, Viestit, Ilmoittautumiset ja Ryhmän kuvaus. Sivun yläreunassa on lisäksi merkittynä, mitä opetussuunnitelmaa noudatat, mikä HEKSin versio on esillä, pudotuslista HEKSin valintaan, painikkeita HEKSin käsittelyyn opettajan kanssa. Kun valmentaja hyväksyy HEKSisi, niin sinulle muodostuu tässä tilanteessa aina myös HEKSistä luonnos-versio (draft), jota voit halutessasi muokata.

Sivun oikeassa reunassa on näkyvillä esillä olevan HEKSin status, yhteenvetotietoja opinnoista, viestejä HEKSiin tai sen opintojaksoihin liittyen opettajilta sekä huomioita ilmoittautumisista ja suorituksista. Lisäksi voit tulostaa opintosuoritusotteesi painikkeella Lataa opintosuoritusote (PDF).

1.1 Tarkastelu

1.2 Opintojen valinta

1.3 Ajoitus

1.4 Jäsentelyt

1.5 Viestit

1.6 Ilmoittautumiset

1.7 Ryhmän kuvaus


1.1 Tarkastelu-välilehti

Tarkastelu-välilehdellä on nähtävissä ajantasainen, rakenteinen HEKS. HEKS pohjautuu opiskeluoikeutesi oletusopetussuunnitelmaan.

HUOM: HumakProsta tuotujen opiskelijoiden HEKSissä näkyvät lähtökohtaisesti vain ne opintojaksot, joiden toteutuksille opiskelijalla on ollut ilmoittautuminen. Näin ollen HEKSistä puuttuvat opintojaksot tulee lisätä erikseen Opintojen valinta -välilehden kautta (tässä hyödynnetään tavittaessa vastaavuustaulukoita, jotka kertovat eri ops-versioiden välisistä vastaavuuksista).

 • Tarkastele opintojasi suurempina tai pienempinä kokonaisuuksina oheisessa kuvassa merkityillä kohteilla. Yksittäiset opintojaksot ovat esillä tai piilossa.
 • Infolaatikko: Klikkaa kysymysmerkkiä HEKS-rakenteen yläpuolella (ks. alapuolella oleva kuva). Saat näkyviin HEKSissä käytettävät symbolit:
  • Opintojakson pakollisuuden indikaattorit: värikäs neliö opintojaksorivin vasemmassa reunassa. Saat tiedon merkityksestä infolaatikon kautta tai viemällä hiiren neliön päälle.
   • HUOM HumakProsta tuotujen opiskelijoiden HEKSissä kaikki opinnot ovat teknisistä syistä johtuen merkitty pakollisiksi. Käänny tarvittessa henkilökunnan puoleen mikäli HEKSistä tulisi poistaa jokin opintojakso.
  • Opintojakson statuksen indikaattorit: Kuvake opintojakson nimen vasemmalla puolella. Saat tiedot kuvakkeen merkityksestä infolaatikon kautta tai viemällä hiiren kuvakkeen päälle  • HUOM: Siinä tapauksessa, mikäli opintojaksosta on hylkäävä arvosana (TÄYD), niin ikonina näkyy "Ilmoittautuminen käynnissä"-kuvake (vilkkuva violetti) siinä tapauksessa mikäli ko. opintojaksosta on olemassa toteutus johon on ilmoittautumisaika parhaillaan käynnissä. Tämän avulla pyritään antamaan viite siitä, että opintojakson voisi suorittaa tarvittaessa jonkin toisen toteutuksen kautta.
  • Opintokokokonaisuuden sisällön tarkastelu
   • Klikkaa opintokokonaisuuden nimeä -> avautuu ikkuna, jossa on kuvattu opintokokonaisuuden tiedot (mikäli tiedot ovat saatavilla)
   • Sulje ikkuna oikean yläreunan rastista tai Peruuta-painikkeella
   • Opintojakson sisällön tarkastelu
    • Klikkaa opintojakson nimeä -> avautuu ikkuna, jossa on kuvattu opintojakson tiedot (mikäli tiedot ovat saatavilla)
    • Sulje ikkuna oikean yläreunan rastista tai Peruuta-painikkeella
  • Kokonaisuuteen valittujen opintojen laajuus suhteessa vaatimuksiin
   • Tarkastele suhdelukua opintokokonaisuuden kohdalla.
   • Oheisessa kuvassa 3 opintopistettä valittu, 15 pitää valita, ja 30 opintopistettä valittu ja 30 pitää valita.  • Statuslaatikko (sivun oikeassa reunassa): Tarkastele HEKSiin valittujen opintojen määrää suhteessa vaadittuu opintopistemäärään
  • Huomiot (sivun oikeassa reunassa): Tarkastele listaa viimeisimmistä suorituksista

  • Lähetä kommentoitavaksi -painike ikkunan oikeassa yläkulmassa (ks. kuva).
   • Toiminto liittyy HEKSin hyväksymisprosessiin. Voit pyytää valmentajalta kommentteja HEKSin jatkotyöstöön. 
    Täytä esille tulevan lomakkeen kentät, vastaanottajaksi oma valmentaja, viestin aihe ja sisältö kuten viesteissä yleensäkin:

   • Erityisen tärkeää: Muista allekirjoittaa viestisi. Viesti menee opettajan sähköpostiin, mutta viestin lähettäjää ei siinä ole.

  • Lähetä hyväksyttäväksi -painike ikkunan oikeassa yläkulmassa (ks. kuva).
   • Toiminto liittyy HEKSin hyväksymisprosessiin. Voit pyytää valmentajaa hyväksymään HEKSin. Tässäkin vastaaottajaksi kirjoitetaan valmentaja, viestin aihe ja sisältö kuten viesteissä yleensäkin ja allekirjoitus on tärkeä.

  • HEKSin hyväksymisestä
   • HEKSin hyväksyminen luo uuden HEKS-version, jota et enää voi muokata.
   • Hyväksytyn HEKSin pohjalta syntyy välittömästi luonnostilassa oleva HEKS (draft), jossa voit tarvittaessa tehdä HEKSin jatkotyöstöä.
   • HEKS-version voit valita Valitse HEKS-versio -pudotuslistasta.
  • Lisää merkintä. Tällä toiminnolla voit tehdä opintojaksoon liittyviä omia merkintöjä tai lähettää opintojaksoon liittyviä kysymyksiä valmentajalle.
   • Klikkaa opintokokonaisuuden tai opintojakson nimen perässä näkyvää + -merkkiä tai puhekupla-kuvaketta. Puhekupla on näkyvissä, mikäli merkintöjä on jo kirjattu.
   • + -merkistä tulee esille samanlainen lomake kuin HEKSin viestityksessä. Lomakkeen yläreunassa lukee, mitä opintojaksoa se koskee.
   • Vastaanottajaksi merkitään oma valmentaja tai opintojakson opettaja, jolloin viesti näkyy opettajan työpöydällä, sähköpostissa ja opiskelijan HEKSissä opettajan tarkastellessa sitä. Viestin aihe ja sisältö kuten viesteissä yleensäkin, muista allekirjoitus, jos lähetät myös opettajalle.
   • Jos et merkitse vastaanottajaa, niin merkintä näkyy vain sinulle.
   • Lisää merkintä tallentaa viestin HEKSiin ja lähettää sen opettajalle, jos hänet on merkitty vastaanottajaksi.
   • Valmentaja voi lähettää merkintöjä opiskelijalle. Opiskelija saa merkinnästä viestin sähköpostiinsa ja viesti generoi puhekuplan ko. opintojakson kohdalle.
   • Huomaa.
    • Merkintöjä, joita ei ole lähetetty opettajalle, ei tässä Pepin versiossa voida lainkaan poistaa.
    • Merkinnän, jonka olet lähettänyt opettajalle, voi opettaja poistaa. Poisto voi tapahtua myös vahingossa. Jos opettaja poistaa viestin opettajan työpöydältä, poistuu se myös sinun HEKSistäsi.
    • Keskustele valmentajasi kanssa Pepin viestien käytöstä, koska toiminto on hieman keskeneräinen tässä Pepin versiossa.
  • HEKS-tehtävien vastaanottaminen. Ks ohjeistus
  • Suodatusvalinnat (kts. alla oleva kuva).
   • Suodatusvalinnoilla rajataan, mitä opintoja HEKSillä halutaan tarkastella.   • Opinnon tyyppi: Valitse suodatuskriteeri opintojakson pakollisuuden mukaan
   • Opinnon status: Valitse suodatuskriteeri opintojaksojen statuksen mukaan
   • Ajoitus: Valitse suodatuskriteeri ajoituksen mukaan
   • Suodatusvalinnan mukaanottaminen merkitään Suodatusvalinnat-painikeen oikealle puolelle

1.2 Opintojen valinta -välilehti

 • Opintojen valinta -välilehdellä voit sisällyttää tai pois jättää HEKSistäsi valinnaisia ja vapaastivalittavia opintojasi. HEKSisi on muodostettu opetussuunnitelman pohjalta ja siinä mahdollisesti on kaikki opetussuunnitelman tarjoamat opinnot, joita kaikkia et tule opiskelemaan.
 • Opintojen sisällyttäminen ja pois jättäminen tehdään painikkeilla. Oletuksena kaikki on sisällytetty.

 • Kun jätät pois opintojakson HEKSistäsi, niin opintopisteiden laskenta Tarkastelu-välilehdellä tehdään automaattisesti. Voit myöhemmin sisällyttää opintojakson uudestaan.
 • Voit opiskella muuta kuin opetussuunnitelmassa esitettyjä opintojaksoja (tai HumakProsta HEKSiin tuotuja opintojaksoja) ja sisällyttää ne vapaasti valittaviin opintoihin. Klikkaa opintokokonaisuuden nimen perässä olevaa suurennuslasi-kuvaketta Lisää opintoja > esille tulee opintohaku-ikkuna.
  • Hae koulutuksia nimellä tai koodilla kirjoittamalla hakutermi Hae koulutuksia -tekstikenttään -> Klikkaa Hae
  • Voit rajata hakujoukkoa valitsemalla haluamasi rajaustekijät vasemmasta palstasta
  • Tarkastele opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia valitsemiesi rajaustekijöiden mukaisesti näkymässä.
  • Tarkastele yksittäistä opintojaksoa tai opintokokonaisuutta klikkaamalla opinnon nimeä
  • Valitse haluamasi opinnot hakukoriin klikkaamalla rivin päästä Lisää koriin
  • Tarkastele hakukoria klikkaamalla x opintoa valittu -linkkiä.
  • Voit poistaa yksittäisen opintojakson hakukorista klikkaamalla rastia opintojakson vasemmalla puolella.
  • Koko hakukorin voi tyhjentää klikkaamalla Tyhjennä kori
  • Vie hakukoriin valitsemasi opinnot HEKSiin klikkaamalla Vie valitut HEKSiin.
  • Mikäli opinnot menivät väärän opintokokonaisuuden alle, niin valmentajasi voi siirtää ne oikeaan paikkaan tai poistaa kokonaan.
  • Valmentajasi voi poistaa opintojaksoja lopullisesti HEKSistäsi.

Opintojaksojen vertailu

 • Opintojaksojen vertailua käytät, kun haluat tutkia opintojaksojen sisältöjä valintasi perustaksi.
 • Klikkaa Opintojen valinta -välilehteä.
 • Valitse opintojaksoja vertailuun klikkaamalla opintojakson kohdalla Lisää vertailuun -linkkiä:
 • Vertaile opintojaksoja -laatikosta poistat opintojakson vertailusta opintojakson nimen perässä olevalla rastilla.
 • Vertaile opintojaksoja -ikkunassa voit poistaa opintojakson hopsistasi klikkaamalla Poista valinta.
 • Sulje vertailu oikean yläkulman rastista tai Peruuta-linkillä.
 • Mikäli poistit opintojakson vahingossa ja haluat sen takaisin, niin voit sisällyttää sen uudestaan Vertaile opintojaksoja -ikkunassa klikkaamalla Valitse-painiketta.

1.3 Ajoitus

 • Ajoitus-välilehdellä suunnittelet opintojesi sijoittumista aika-akselille. Samalla voit varmistaa, että lukuvuoden aikana tulee opintoja vaadittu opintopistemäärä.
 • Opinnon ajoittaminen
  • Raahaa opintojakso aikajanalle haluamaasi kohtaan raahauspainikkeella:
  • Opinnon ajoituksen muuttaminen: Raahaa opintojakso aikajanalle haluamaasi kohtaan
 • Ajoituksen poistaminen: Raahaa aikajanalla oleva opintojakso takaisin rakenteeseen
 • Kellosymbolia klikkaamalla rakenteeseen jäävät näkyville ne opintojaksot, joita ei ole ajoitettu.
  • Poista suodatus klikkaamalla Näytä kaikki
 • Tarkastele ajoituksia eri tarkkuustasoilla: Valitse Lukuvuodet / Lukukaudet / Periodit
 • Halutessasi voit ottaa myös kesäperioidit mukaan aikajanalle klikkaamalla Näytä kesäperiodit -painiketta.
 • Aikajanalla liikkuminen: Pyöritä hiiren vieritysrullaa haluamaasi suuntaan tai käytä vaakasuunnassa olevaan vierityspalkkia.
 • HUOM: Jos opinnon ajoitusta ei ole tehty ollenkaan, sen ensimmäinen suoritus luo sen oikeaan ajankohtaan. Jos taas opinnolle on tehty tai muodostunut ajoitus, sitä ei myöhemmin päivitetä automaattisesti todellisen tai uuden suorituksen mukaisesti.

1.4 Jäsentelyt

 • Ohjeistetaan myöhemmin

1.5 Viestit

 • Viestit-välilehdellä voit tarkastella viestejä viestityypin mukaan valitsemalla Näytä kaikki / HEKS-tehtävät / HEKS-hyväksynnät / Merkinnät / Sopimukset
 • Voit vastata viesteihin myös tästä välilehdestä. Ota viesti esille klikkaamalla viestin otsikkoa.
 • Täytä kentät, muista kunnollinen allekirjoitus, jotta opettajasi tietää keneltä viesti on tullut.
 • Klikkaa Lähetä.

1.6 Ilmoittautuminen toteutuksille

 • Ilmoittautumiset-välilehdellä näet kaikki ilmoittautumisesi ja ne opintojaksojen toteutukset, joille voit HEKSisi mukaan ilmoittautua. Lukuvuosikohtaiset ilmoittautumisajat voit tarkistaa tästä.
 • Sivulla on kaksi ryhmää: Ilmoittautuminen käynnissä ja Ilmoittautumiset.
  • Ilmoittautumiset-ryhmässä ovat myös jo suorittamasi opintojaksot. Uusimmat ilmoittautumiset ovat ryhmän lopussa.
  • Mikäli et näe opintojaksototeutukselle ilmoittautumista, niin ota yhteyttä ko. opintojakson opettajaan / valmentajaasi / opintoasiainpalveluihin.
 • Tässä näkymässä on suodatusmahdollisuus eli painike "Omat". Tätä klikattaessa listaukseen suodattuu vain niitä toteutuksia, joihin on kiinnitetetty jokin opiskelijan ryhmä (yleensä opiskelijalla on vain yksi ryhmä, esim. saapumisryhmä amkYm_s18_PKS) ja joiden ilmoittautumisaika on meneillään. Toiminnallisuus auttaa sinua havaitsemaan paremmin, mitkä toteutukset on erityisesti suunnattu sinun ryhmällesi (edellyttää että toteutuksen tietoihin on liitetty opiskelijaryhmä/ryhmiä).  • Enemmän opetustarjontaa saat näkyviin suodattimen vierestä klikkaamalla “Kaikki”. Tällöin näkyvissä ovat kaikki ne toteutukset niistä opintojaksoista, jotka sisältyvät omaan HEKSiisi.

 • Ilmoittautumiset -välilehdellä näytetään yhtenä sarakkeena "Ryhmät". Tämä ilmaisee, mille ryhmille toteutus on ensisijaisesti suunnattu. Lisäksi vasemman reunan kuvakkeessa näytetään erillinen musta symboli silloin, mikäli toteutus on sellainen, että siihen on liitetty ko. opiskelijan ryhmä (seliteteksti tulee esiin vietäessä kursori symbolin päälle). 

 • Voit tarkastella ryhmätunnuksia tarkemmin täältä.
 • Ilmoittaudu toteutukselle klikkaamalla "Ilmoittaudu"-painiketta:  • Mikäli toteutuksella on pienryhmiä, pienryhmiin ilmoittautumisvalinnat tulevat näkyviin ilmoittautumisen yhteydessä.
  • Voit myös perua ilmoittautumisesi ellei opettaja ole hyväksynyt ilmoittautumistasi. Mikäli sinulle on kirjattu merkintöjä toteutukselle, niin et voi perua ilmoittautumistasi.

 • Mikäli et löydä haluamaasi toteutusta em. tavalla, voit hydöyntää "+Hae opintoja" -painiketta:  • Tällainen tilanne on esim. silloin, kun HEKSissäsi oleva opetussuunnitelma pohjautuu vanhempaan 2013-2018 opetussuunnitelmaan, eikä tämän mukaisia toteutuksia enää järjestetä. Näitä tilanteita varten on luotu koulutuskohtaiset vastaavuustaulukot, joiden avulla voit katsoa, minkä uuden OPS:n opintojakson toteutukselle sinun tulee ilmoittautua.
  • Kirjoita hakusana tekstikenttään ja paina Enter-näppäintä tai klikkaa Hae-painiketta.
  • Opintojaksojen otsikoiden perässä näkyy kirjaintunnisteita:

   • (P) = tarjonta on pääsääntöisesti suunnattu päiväopiskelijoille (huom. avoimia myös kutun momuopiskelijoille)

   • (M) = tarjonta on pääsääntöisesti suunnattu monimuoto-opiskelijoille (huom. avoimia myös kutun päiväopiskelijoille)

   • (P+M) = tarjonta on molemmille yhteinen

   • Verkko = toteutus ei sisällä lähiopetusta, mutta voi sisältää kuitenkin aikaan sidottuja webinaareja

   • Huom. tunnisteet (AVO) ja (NUVA) eivät ole tutkinto-opiskelijan käytössä.
  • Etsi toteutuksien otsikoiden alta oma kampuksesi, jos olet päivätoteutuksen opiskelija.

  • Mikäli vielä näistä tunnisteista huolimatta näkymään listautuu useita identtisen oloisia toteutuksia, klikkaa niitä auki esikatseluun, jolloin näet toteutuksen ajoitustiedot ja tarkemman kuvauksen. 

  • Ilmoittaudu toteutukselle klikkaamalla "Ilmoittaudu"-painiketta.
  • Huom. Hae opintoja -tapaa käyttäessäsi opintojakso menee aina ensin HEKSin ulkopuolisiin opintojaksoihin, josta valmentajasi tai opintoasiainpalveluiden henkilökunta voi siirtää sen tarvittaessa muualle. Mikäli HEKSin rakenteessa on ongelmaa muiltakin osin, ole yhteydessä tukiosoitteeseen opintotoimisto@humak.fi.

 • Ilmoittautumisen tilan näet opintojakson status-kuvakkeesta (odottaa hyväksymistä / hyväksytty / hylätty). Toteutuksesta vastaava lehtori hyväksyy tai hylkää opiskelijoiden ilmoittautumisen toteutukselle.
 • Oheisessa kuvassa on vielä havainnollistettu sitä, missä tilanteissa ilmoittautuminen toteutukselle on mahdollista ja missä tilanteissa ilmoittautuminen ei onnistu (kuvassa käytetään HOPS-termiä, joka on Humakissa HEKS).

1.7 Ryhmän kuvaus

 • Ryhmän kuvaus -välilehdellä näet valmentajasi tekemät merkinnät otsikoiden Kuvaus, Työskentelytavat ja Kokoontumiset alla (mikäli merkintöjä on tehty).
 • Esillä ovat myös ryhmän muiden jäsenten nimet.

2 Suoritukset


Voit seurata opintojensi edistymistä hopsin lisäksi myös opintosuoritusten kautta. Voit tarkastella ja suodattaa opintosuorituksiasi eri kriteereillä. Suoritusotteelle pääset työpöydältä tai Peppi-valikosta Suoritukset > Suoritusote.

 • Oletuksena näytetään kaikki HEKSin mukaiset opinnot osasuorituksineen. Näytä osat / Piilota osat -painikkeilla voit piilottaa osatoteutukset ja ottaa ne taas esille.
 • Ikkunan oikeassa reunassa on kysymysmerkki, josta näet opintojaksojen vasemmalla puolella olevien symbolien merkityksen. • Suodata listaa -valinnoilla voit rajata näytettäviä opintojaksoja:
  • Ajoitukseen perustuen: lukuvuosi, lukukausi ja periodi.
  • Tilaan perustuen: Koko HEKS, suoritettu, suoritettu osittain, hylätty.
 • Kun valitset esitettäviä opintojaksoja suodattamalla, niin näytölle tulee teksti ‘Suodatus aktiivinen’.
 • Huutomerkki opintojakson nimen perässä kertoo, että opettaja on kirjoittanut sinulle viestin opintojakson suoritukseen liittyen. Vie hiiren osoitin merkin päälle ja näen viestin.
 • HUOM: toteutuksen osat menevät VIRTAan ns. 2-lajisina suorituksina jolloin ne noteerataan esim. Kelan tilastoihin tai 55 op kertymään. Toistaiseksi Pepin omat laskurit eivät toteutusten osien opintopisteitä kuitenkaan laske mukaan, mutta asian edistäminen on vireillä Peppi-konsortiossa. Tämä tarkoittaa, että mikäli koko opintojaksoa ei vielä ole kirjattu suoritetuksi, eivät toteutusten osien suoritetuksi kirjataut opintopisteet näy Pepin omissa opintopistelaskureissa (mutta nämä opintopisteet lähetetään viranomaisille VIRTA-varannon kautta).

3 Kalenteri

3.1 Tilavaraukset

Tilavarauskalenterista näet opetustilojen, opintojaksototeutusten ja ryhmien varaukset sekä opettajien kalenterin opetustapahtumat. Opettajien kalenterit eivät ole ajantasalla, koska Peppi-kalenterissa on vain opetustapahtumat eikä esimerkiksi palaveriaikoja.

Opiskelijoilla ei ole oikeuksia tilojen varaamiseen.

3.2 Tapaamisajat

Humakin henkilökunta voi avata opiskelijoille tapaamisaikoja (syksyllä 2020 pilotointi opinto-ohjaajien ohjauksilla), joista opiskelija voi käydä varaamassa itselleen parhaiten sopivan ajan.

Tapaamisaikojen varaaminen tapahtuu Opiskelijan työpöydän Tapaamisajat-toiminnossa.

3.2.1 Tarkista tarjolla olevat tapaamisajat

 • Siirry Opiskelijan työpöytä -palvelussa Tapaamisajat-toimintoon.
 • Näet sivulla listan niistä Humakin työntekijöistä, jotka ovat avanneet sinulle tarkoitettuja tapaamisaikoja varattavaksi.

 • Klikkaa haluamasi henkilön nimeä, niin näet tarjolla olevat tapaamisajat.
 • Näet riviltä tapaamisen päivän ja kellonajan lisäksi sen aiheen ja tiedon siitä, kuinka monelle opiskelijalle tapaamisaika on tarkoitettu. Esim. Johanna Henrikssonilla ensimmäinen tapaamisaika on henkilökohtainen ohjausaika (jossa on tässä vaiheessa varattu 0 paikkaa 1:sta). Ryhmäohjaukseen on mahdollista osallistua samanaikaisesti useamman opiskelijan, jolloin täyttöasteen kertoo 0/4-merkintä.

3.2.2 Varaa itsellesi sopiva tapaamisaika

 • Varaa itsellesi haluamasi aika vklikkaamalla Varaa tapaamisaika -painiketta.
 • Pari- tai ryhmätapaamisajoille voit varata itsellesi paikan aina niin kauan, kuin tapaamisessa on tilaa (paikkoja on varattu vähemmän kuin osallistujien maksimimäärä).
 • Anna avautuvalla sivulla halutessasi viesti sinut vastaanottavalle henkilölle (esim. osallistutko tapaamiseen etänä vai kampuksella ja mahdollisesti aihe) ja vahvista varaus klikkaamalla Osallistun tapaamiseenJos muutat mieltäsi, etkä haluakaan varata ko. tapaamisaikaa, valitse Palaa tapaamislistaan. Huomaathan, että viestisi näkyy Humakin henkilökunnan kalenterissa myös muille kuin tapaamisajan avanneelle henkilölle. Älä siis kirjoita tähän asioita, joiden toivot pysyvän yksityisinä.

 • Näet nyt tapaamisaikalistasta, että aika on sinulle varattu ja vahvistettu. Tapaamisaika siirtyy myös omaan Outlook- ja Peppi-kalenteriisi.
 • Esimerkissä opiskelija varasi yksilöajan, eikä kukaan muu enää voi varata samaa tapaamisaikaa (varattu 1/paikkoja 1).

3.2.3 Tapaamisajan lisätietojen tarkistaminen

Tapaamisajan lisätiedot (kuten tila tai muut tapaamisajan lisäohjeet) näet Opiskelijan työpöydän kalenterista.

 • Siirry Opiskelijan työpöydän Kalenteriin.
 • Jollei kalenteri automaattisesti näytä omia varauksiasi, lisää oma nimesi sivun yläosan Henkilöt-kenttään.
  Huom: Opiskelijat hakevat itsensä Henkilöt-kenttään aina Hae henkilöitä -toiminnon kautta.
 • Klikkaa kalenterissa ko. varauslaatikkoa, niin saat näkyviin varauksen tiedot. Huomaa, että saat näkyviin varauksen lisätiedot Piilota / Näytä -painikkeella.

3.2.3 Varatun tapaamisajan peruminen

 • Siirry Opiskelijan työpöydällä Tapaamisajat-toimintoon.
 • Etsi tapaamisaikojen listalta se tapaaminen, joka varauksen haluat peruuttaa.
 • Peruuta varaus klikkaamalla ko. rivin lopussa olevaa Peruuta varaus -painiketta.

 • Anna avautuvalla sivulla halutessasi peruutusta koskeva viesti tapaamisajan avanneelle henkilölle ja vahvista peruutus klikkaamalla Perun osallistumiseni.
 • Jos muutat mieltäsi, etkä haluakaan perua ko. tapaamisaikaa, valitse Palaa tapaamislistaan.
 • Tapaamisajat kannattaa perua aina kun sitä ei voi itse käyttää. Näin aika vapautuu muiden opiskelijoiden varattavaksi.


3.3 Lukkarikone

Lukkarikoneesta näet omien ilmoittautumisten perusteella muodostetun lukujärjestyksen (automaattinen lukujärjestys) tai voit tehdä erillisiä hakuja ja muodostaa oman lukujärjestyksen. Katso myös Lukkarikoneen ohjeet.

3.4 Asetukset

Asetukset-sivulla voit määritellä, haluatko järjestelmään syötettyjen toteutus- ja ryhmävarausten siirtyvän suoraan Outlook-kalenteriisi.

4 Opinnot

4.1 Läsnäoloilmoittautuminen

Opiskelijoiden ilmoittautuminen läsnä- ja poissaolevaksi lukukausille tehdään tämän toiminnon avulla. Tulevaisuudessa kaikkien opiskelijoiden ilmoittautuminen on mahdollista tehdä kansallisen OILI-palvelun kautta. Ks. myös Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Vaiheittainen ohje

 • Valitse Opinnot -> Ilmoittautuminen
 • Valitse lukukausi
 • Valitse läsnä- tai poissaolo

HUOM: Toiminto on käytössä vain silloin, kun lukukausi-ilmoittautumisaika on meneillään.

HUOM: Tulevaisuuteen ajoittuvat lukukaudet näkyvät harmaalla värillä seuraavaan tapaan:

Jo tekemääsi ilmoittautumista pääset muokkaamaan ilmoittautumisaikana oikean reunan Muokkaa -painikkeesta. HUOM: Kaikissa tapauksissa muokkaus ei ole mahdollista, jolloin painike ei ole näkyvissä (esim. jos kaikki poissakaudet on jo käytetty niin et voi vaihtaa läsnäoloa poissaoloksi).

4.2 Ilmoita valmistumishalukkuudesta

Valmistumiseen liittyviä asioita mm. valmistumispäivät on kerrottu täällä. • No labels