Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti toisten kanssa. Oppimisympäristön tulee ottaa huomioon oppimisvaikeuksiin, terveydentilaan tai kulttuuri- ja kielitaustaan liittyvät yksilölliset tuen tarpeet niin, että opintojen eteneminen tavoitteiden mukaan on mahdollista. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ohjauksen, opetuksen ja opiskelun yleiseen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen.

Esteettömyysopasta on täydennetty lisäliitteellä marraskuussa 2019.

Esteettömysopas Humak 

Accessibility at Humak 

Esteettömyys Humakissa -lisäopas opiskelijoille ja henkilökunnalle 2019

Accessibility at Humak -additional guide for students and staff 2019

  • No labels