Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu. Sen toiminta-aluetta on koko Suomi. Humak on omilla aloillaan humanistisella ja kasvatusalalla sekä kulttuurituotannossa johtava kouluttaja ja asiantuntija. Humakin palveluksessa on noin 150 henkilöä ja opiskelijoita on noin 1500.

Meillä voit opiskella yhteisöpedagogiikkaa, kulttuurituotantoa ja tulkkausalaa (viittomakieli). Yhteisöpedagogiikka tarkoittaa nuorisotyön, kansalaistoiminnan ja järjestötyön opintoja.

Humakissa on neljä alueyksikköä ja niissä voit opiskella seuraavia tutkintoja (suluissa):

  • Pääkaupunkiseutu, jonka kampukset sijaitsevat Nurmijärvellä (yhteisöpedagogi) ja Kauniaisissa (kulttuurituottaja). Alueen TKI-keskus sijaitsee Helsingissä (tulkki ja ylemmät amk-tutkinnot)
  • Jyväskylä (yhteisöpedagogi ja kulttuurituottaja)
  • Kuopio (yhteisöpedagogi ja tulkki)
  • Turku (yhteisöpedagogi ja kulttuurituottaja)

Opiskelijakunta HUMAKOn toimisto sijaitsee myös Ilkantiellä.

 

  • No labels